Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, storövning i simulator

Kurskod S4521052-8
Studiepoäng 1
Lärandemål

Genomförande av Bryggbefäls vakter med olika tillämpbara problematik situationer
Ensamvakt på bryggan
Samarbete med andra fartyg i nödsituationer
Praktiska tillämplingar av COLREG och andra Sjötrafik föreskrifter
Kommunikation med Rederi och andra myndigheter
Samarbete med lots och andra myndigheter

Innehåll

Uppgörande av Ruttplan
Hållande av bryggbefälsvakt
Loggboksförande
Mötande trafik och fartyg som ej följer COLREG
Fel position av sjömärken
Man över board situation
GPS fel eller andra nautiska instrumentfel
Dödräkning
Maskinfel eller andra alarm och felsituationer
Manövrering i närheten av fartyg utan manöverförmåga
Uppträdande vid navigering i täta fiskevatten
Fartygs framförande i trafikseparations system
Styrbords & babords trafiksituationer
Praktiskt utförande av Regel 19
Vaktbyten
Office kontakt/Land Kommunikation
Mörkernavigering och manövrering i nedsatt sikt
Genomförande av ”Pre Arrival notice”
MAYDAY situation och genomförande av SAR
”Traffic Report” tillämpling
Utförande av VHF trafik
In & utgående hamntrafiksituationer
Lotstagning
Ankring/Ankomst till hamn

Närvaro

Obligatorisk närvaro eller enligt lärarens anvisning

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Aktivitet under övningar och korrekt bryggdokumentering

Kurslitteratur och studiematerial

Internationella sjövägsreglerna COLREG
Tillämpbara Sjökort efter navigationsövningsområde
Tillämpbar brygglitteratur

Förkunskaper

Navigation 1
Navigation 2
Sjöfartsengelska 1 & 2

Dokumentering

Vitsordet antecknas i kurskort

Arbetsformer

Bryggsimulatorkörning enligt lärarens anvisning

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:27