Sjökapten – Fartygsförlagd befälspraktik - Navigation 3, simulator

Kurskod S4521052-7
Studiepoäng 1/2
Lärandemål

Praktiska övningar relaterade till S1533032 Navigation 3
i synnerhet S1533032-2 Navigation 3, manövreringsteori.

Innehåll

Manövreringsplanering och -övningar i Bryggsimulatorn.

Närvaro

Närvaro obligatorisk.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Närvaro samt genomförda övningar. Rapportskrivning kan förekomma.

Kurslitteratur och studiematerial

Se S1533032-2 Navigation 3, manövreringsteori.
I övrigt så tillhandahåller Högskolan.

Förkunskaper

S1533032-2 Navigation 3, manövreringsteori.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet.

Arbetsformer

Praktiska övningar.

Utskriven 18 juli 2024 kl 19:36