Maskinteknik – Materiallära

Kurskod M103104
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande känna till
– Hur material såsom metaller, plaster, elaster keramer mm används i olika sammanhang
– Standardiseringen och beteckningar av material
– Järn – kollegeringarnas strukturer, uppbyggnad samt tillståndsdiagram
– Stålets förändring vid värmebehandling samt metoder
– Legeringar och dess inverkan i metaller

Innehåll

– Egenskaper och standard för konstruktions-, kol-, legerade- och gjutstål
– Stålets kristalluppbyggnad
– Järn-kollegeringarnas tillståndsdiagram och spännings- töjningsdiagram
– Värmebehandlingsmetoderna och deras konsekvenser
– Stålets viktigaste legeringsmetaller
– Gjutjärnen
– Kopparlegeringarnas och lättmetallernas egenskaper
– Plaster, elaster
– Keramer

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

1-5 (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen
I kursen tillämpas de allmänna bedömningsanvisningarna för Högskolan på Åland. Som precisering av de tre nivåer som beskrivs i bedömningsanvisningarna gäller:
• Tillfredsställande insikter (1-2) kräver att den studerande förstår kursens centrala innehåll och kan tillämpa sina kunskaper på ett självständigt sätt
• Goda insikter (3-4) kräver att den studerande dessutom kan analysera sina kunskaper i ämnet och sätta dem i samband med kunskaper på andra områden.
• Utmärkta insikter (5) kräver en mycket god förmåga att tillämpa kunskaperna i ämnet i skiftande sammanhang och analytiskt kunna hantera kunskaperna och relatera dem till nya kunskaper.

Konstruktiv aktivitet under kursen kan höja vitsordet med ett siffervärde utöver övrig examination.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling tillhandahålls av högskolan

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. 1/2/3/4/5 (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, dataövningar

Övrigt

Materialprovningslaborationer utförs som en del av verkstadstekniska laborationerna.
Fartygsmaskinernas material och deras korrosion behandlas i lärokursen Fartygsteknikens grunder.
Samma kurs hålls för inriktningen vaktmaskinmästare och fartygsautomation.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 07:48