Maskinteknik – Trim och stabilitet

Kurskod M302203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kunskap om:
– hur barlast- och bunkerhantering påverkar fartygets stabilitet, trim och stressnivåer i skrovet.
– stabilitetsregler för lastfartyg och passagerarfartyg
– förändring i stabiliteten vid läckage och lämpliga motåtgärder

Innehåll

Initialstabilitet
– tyngdpunkt
– metacentrum
– metacenterhöjd, minimum GM
– hydrostatiska data och deras användning
– fria vätskeytors inverkan på stabiliteten
– tanktabeller och deras användning
– djupgåendets förändring vid densitetsförändring
– långskeppsstabilitet, trimberäkningar
– Krängnings- och rullningsprov

Stabilitet vid stora krängningsvinklar
– den rätande hävarmen (GZ)
– dynamisk stabilitet, dynamiska stabilitetskurvan

Stabilitetsregler
– intakt
– läckage (roro-passagerarfartyg / lastfartyg)

Påkänningar i skrovet
– tvärkraft och böjmoment i skrovbalken med resulterande stress och utmattning

Stabilitetsprogram / lastdatorer ombord
– demo

Närvaro

Närvaro enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Förkunskaper

Fartygsteknikens grunder eller motsvarande kurs.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

lektioner, laborationer med fartygsmodeller, datorlaborationer, tillämpningar på skolfartyget

Övrigt

Kursen riktar sig främst till blivande maskinbefäl och skiljer sig därför från motsvarande kurs för däcksbefäl.
Kursen ger grundläggande kunskaper inom fartygsprojektering och hur undervattensskrovet påverkar stabilitetsfrågorna.

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Utskriven 04 oktober 2022 kl 00:07