Maskinteknik – Övningar i maskinrumssimulator 4

Kurskod M111404
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha färdigheter i enlighet med
tillämpliga delar av STCW-10, Kapitel III sektion A-III/2 samt därtill
ytterligare ha fördjupat sina kunskaper beträffande drift av fartygets
maskinanläggningar och ha mycket goda insikter i nationella – och
internationella bestämmelser.

Innehåll

-Operativ drift med olika simulatorfartyg
-Scenarios med tillhörande driftsstörningar
-Kyltekniska övningar
-Bränsle- och ballasthantering
-Interna kommunikationssystem på fartyg
-Elsystem på fartyg
-Automations, -övervaknings-, manöver- och alarmsystem på fartyg
-Identifiering av driftstörningar och säkerställande av drift
-Utvärdering och optimering av maskinsystemens driftförhållanden

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Examination genom kontinuerlig utvärdering, uppkörningsprov samt
obligatoriska övningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling, Uppgiftsbeskrivning

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Maskinrumssimulatorer, artikelsamling, uppgiftsbeskrivning

Förkunskaper

Övningar i maskinrumssimulator 1, 2 och 3

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort
. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Arbetsformer

Simulatorövningar inkluderande obligatoriska övningsuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Management A-III/2
Function: Marine engineering at the management level
Comptetence
Plan and schedule operations.

Knowledge, understanding and proficiency
Refrigerators and refrigeration cycle.
Comptetence
Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery.

Practical knowledge
Start up and shut down main propulsion and auxiliary machinery, including associated systems.
Operating limits of propulsion plant.
The efficient operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery.
Functions and mechanism of automatic control for main engine.

Gnerator distribution systems.
Steam boilers.
Oil purifier.
Refrigeration system.
Pumping and piping systems.
Steering gear system.
Cargo-handling equipment and deck machinery.

Comptetence
Manage fuel, lubrication and ballast operations.

Practical knowledge
Operation and maintenance of machinery, including pumps and piping systems.

Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level

Comptetence
Manage operation of electrical and electronic control equipment.

Knowledge, understanding and proficiency
Theoretical knowledge Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following.
Main engine.
Generator and distribution system.
Steam boiler.
Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors.
Design features of high-voltage installations.
Features of hydraulic and pneumatic control equipment.

Comptetence

Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition.

Practical knowledge
Troubleshooting of electrical and electronic control equipment.
Function test of electrical, electronic control equipment and safety devices. Troubleshooting of monitoring systems
Software version control.

Function: Maintenance and repair at the management level
Comptetence
Detect and identify the cause of machinery malfunctions and correct faults.

Knowledge, understanding and proficiency
Practical knowledge Detection of machinery malfunction, location of faults and action to prevent damage.
Inspection and adjustment of equipment.

Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the management level
Comptetence
Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and protection of the marine environment.

Knowledge, understanding and proficiency
Methods and aids to prevent pollution of the environment by ships.

Utskriven 29 september 2023 kl 11:17