Maskinteknik – Maskinelement

Kurskod M104504
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha
– kännedom och kunskap om de viktigaste maskinelementen, deras användningsområden och egenskaper.

Innehåll

– Olika typer av förband och deras användning.
– De vanligaste lagertyperna och deras användning.
– Olika typer av kopplingar och bromsar och deras egenskaper, val av kopplingar och bromsar för maskinerier.
– Fjäderns egenskaper som energilager och stötdämpare samt olika typer av fjädrar
– Kugg och planetväxlars uppbyggnad och egenskaper.
– Kedje- och remtransmissioners uppbyggnad och egenskaper.
– Olika smörjmedel och deras användning.
– Skruvens egenskaper och de olika gängsystemen.
– Tätningar

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Mägi, M., Melkersson, K. & Evertsson, M. (2017). Maskinelement. (1.uppl.). Lund: Studentlitteratur. Ca 520 s.
Artikelsamling och material från hemsidor angående maskinelement

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Datorprogram

Förkunskaper

Tekniskritning 1 och 2, Mekanik 1, Hållfasthetslära 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar i klassen
Obligatoriska inlämningsuppgifter.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 01:06