Maskinteknik – Rörschemaritning

Kurskod M102303
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna läsa rörsystemscheman som förekommer ombord på fartyg
– kunna öppna befintliga rörsystemschemaritningar och göra uppdateringar i dem
– kunna göra egna rörsystemscheman enligt specifikation i Auto-Cad

Innehåll

– Introduktion: Rörsystem ombord på fartyg
– Symboler och standard
– Klassritningar
– Användning av block och ritbibliotek vid CAD-ritning
– Skapa egna symboler (block /wblock)
– CAD-ritning av systemscheman enligt specifikation
– CAD-ritning av rörsystem i arrangemangsritningen

Närvaro

Närvaroskyldighet, obligatorisk (pga fortlöpand examination).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen gällande rörschemateori och symboler.
Redovisning av obligatoriska ritningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
– Auto-Cad
– WV 46, Project guide

Förkunskaper

M102103, Teknisk ritning 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

CAD-ritning i datasal

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 00:35