Maskinteknik – Hållbarhet

Kurskod E904101
Studiepoäng 3
Lärandemål

Den studerande ska ha fått en introduktion till den vetenskapliga grunden för hållbarhet samt verktyg för ett strategiskt hållbarhetsarbete. Syftet är att den studerande ska ha förmåga att göra grundläggande hållbarhetsanalyser och vara bekväm med grunderna för hur man applicerar systemtänkande och ett strategiskt hållbarhetsarbete i praktiken.

Innehåll

– miljöarbetets historik
– vetenskaplig definition för hållbarhet
– modell för att arbeta i komplexa system
– grunderna i systemtänkande
– strategisk metod
– ekologisk hållbarhet och de Planetära gränserna
– social hållbarhet och rättvisa i en energiomställning
– hur använder vi våra ytor i ett hållbart samhälle
– förnybar energi och analys utifrån hållbarhetsprinciperna
– praktisk applicering av metod/ analys och problemlösning

Närvaro

Närvaro enligt ansvarig lärares krav.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Obligatoriska inlämningsuppgifter enskilt och i grupp

Kurslitteratur och studiematerial

Föreläsaren tillhandahåller

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U/G/VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, workshops, grupparbete, inlämningsuppgifter, inläsning av litteratur varav en del på engelska.

Utskriven 29 september 2023 kl 11:26