Maskinteknik – Elteknik

Kurskod M112104
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/1, table A-III/1.
Function: Marine engineering at the operational level:
Competence: ”Operate electrical, electronic and control systems” and ”Maintenance and repair of electrical and electronic equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/2, table A-III/2.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level:
Competence: ”Manage operation of electrical and electronic control equipment” and ”Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/5, table A-III/5.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the support level
Competence: ”Safe use of electrical equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/5, table A-III/5.
Function: Controlling the operation of the ship and care for persons on board at the support level
Competence: ”Apply occupational health and safety procedures”
– grundläggande kunskaper att tillgodogöra sig innehållet i efterföljande kurser i elmaskiner och anläggningar samt kunna genomföra el-tekniska laborationer (på operational och management nivå),
– säkerhet vi elarbete enligt SFS 6002.

Innehåll

– Likströmsteori.
– Enfas och trefas växelströmsteori med motstånd, kondensatorer, induktanser.
– Serie-, parallellresonanser och övertoner.
– Aktiv, reaktiv och skenbar effekt.
– Summering av laster.
– Elektriska mätinstrument och mätmetoder.
– Statisk och dynamisk el, ESD.
– Elsäkerhetsföreskrifter, SFS 6002.
– Laborationer elektrisk mätteknik.

Närvaro

64 timmar lektioner och övningar (obligatorisk närvaro vid laborationer).

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga tentamina, godkända övningar och inlämnade lab.rapporter.

Kurslitteratur och studiematerial

Ahoranta, Jukka. (2016). Elteknik. (4. uppl.). Helsingfors : Utbildningsstyrelsen. ISBN: 9789521300127
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4. förnyad uppl.). Esbo: STUL ry. ISBN: 9789522312655
Kompletterande artikelsamlingar som tillhandahålls av läraren.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Laborationsutrustning

Förkunskaper

Magnetism och induktion från fysiken.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer och laborationer (mät- och kopplingsövningar).

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning

Utskriven 04 oktober 2022 kl 06:49