Maskinteknik – Fördjupad tanksäkerhet

Kurskod S3851033
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs har den studerande den kunskap som krävs enligt STCW-2010 sektion A-VI/1-1-2,sektion B-V/1-1 och IMO Model Course 1.02 Advanced Training Programme on Oil Tanker Operations , med obligatoriska minimikrav gällande träning och utbildning av befäl på tankfartyg.

Innehåll

– Regler och tillämpningskoder
– Fartygskontruktion och utrustning på tankfartyg
– Lastegenskaper
– Lastoperationers övervakning och utförande
– Fartygsdrift
– Inertgas och COW
– Miljöaspekter
– Reparation och underhåll
– Nödsituationer
– Hälso-och säkerhetsaspekter

Närvaro

Enligt överenskommelse med ansvarig lärare

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Sjöfart

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för sjöfart

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Förkunskaper

Kemi för däcksbefäl S0442012 eller Teknisk kemi M007104
Orienteringskurs för tankfartyg S0806031
Tankertransporter ( inte obligatorisk ) S1753033

Dokumentering

Godkänt kursvitsord antecknas i studiekortet.
Över godkänd kurs ges kursintyg på svenska och engelska.

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar

Utskriven 28 september 2023 kl 07:52