Maskinteknik – Basic Safety

Kurskod S0810011
Studiepoäng 3
Lärandemål

Innehåll

Innehåller delkurserna:
– Brandskydd grundläggande
– Livbåtsman och överlevnad
– Första hjälp
– Personlig säkerhet och socialt ansvar

Se respektive delkurs för innehåll

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Dokumentering

I varje delkurs fås ett intyg över kursdelen.

Övrigt

TRAFI utfärdar på basen av de 4 intygen, certifikat grundläggande säkerhetsutbildning (regel VI/1), som är en del av Kombinerat certifikat över specialbehörigheter

Utskriven 29 september 2023 kl 10:22