Maskinteknik – Kvalitetsledningssystem och ISM

Kurskod M302504
Studiepoäng 1 1/2
Goals

Den studerande skall efter avslutad kurs:
– förstå vad kvalitet är, nyttan med god kvalitet och hur man systematiskt kan styra sin verksamhet utifrån kundförväntningar.
– ha kännedom om kvalitetssystem och ISM-koden så, att han/hon aktivt kan delta i arbetet med rederiets och fartygets säkerhetssystem (SMS).
– ha beredskap att förstå andra typer av kvalitets- och miljöledningssystem.

Kursen beaktar kraven enligt STCW 2010 Kapitel II sektion A-II/2 (Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations).

Contents

Del 1: Kvalitetsledning
– Kvalitet som begrepp
– Vem är kund och hur uppfyller du effektivt kundens förväntningar
– Processtänkande (att se allt i steg för steg)
– ISO 9001 – standardens kravpunkter

Del 2: ISM – International Safety Management Code
– ISM-koden, bakgrund och krav
– Management system generellt
– Dokumentation av Safety Management System (SMS)
– Införande och upprättande av SMS i praktiken
– Principer för ISM dokumentation
– Intern och extern auditering

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkända muntliga och skriftliga uppgifter.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skala godkänd/ underkänd.

Teaching methods

Föreläsningar, övningar och grupparbeten.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:51