Maskinteknik – Mät-och reglerteknik 1

Kurskod M112503
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande behärska grunderna i praktisk reglerteknik:
– kunna förstå, beskriva och analysera reglersystem för olika typer av processer, samt
– kunna välja och ställa in vanliga regulatorer i olika regulatorkopplingar

Innehåll

Reglertekniska system: dynamiska system, processmodeller, processegenskaper, vanliga regulatorer, regulatorkopplingar, blockscheman, inställning av PID regulatorer med ””tumregelmetoder””, olinjära system, multivariabla reglersystem, digital reglering, mätning av fysikaliska storheter, simuleringar och laborationer

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid laborationer

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen/projektuppgifter, godkända räkneövningar, inlämningsuppgifter och laborationsrapporter

Kurslitteratur och studiematerial

Lindahl, P-E. & Sandqvist, W. (1996). Mätgivare: mätning av mekaniska storheter och temperatur. Lund: Studentlitteratur. 238 s.
Thomas, B. (2008). Modern reglerteknik. 4. uppl. Stockholm: Liber. 524 s.

Förkunskaper

Matematik 1, Fysik 1

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, räkneövningar, simuleringar, laborationer.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Management A-III2

Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level

Comptetence
Manage operation of electrical and electronic control equipment.

Knowledge, understanding and proficiency
Theoretical knowledge
Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.

Operational level A III1

Function: Marine engineering at the operational level
Comptetence
Operate main and auxiliary machinery and associated control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic construction and operation principles of machinery systems, including.
-other auxiliaries, including various pumps, air compressor, purifier, fresh water generator, heat exchanger, refrigeration, air-conditioning and ventilation systems.
-automatic control systems.
-other auxiliaries, including refrigeration, air- conditioning and ventilation systems.

Preparation, operation, fault detection and necessary measures to prevent damage for the following machinery items and control systems.
-other auxiliaries, including refrigeration, air- conditioning and ventilation systems

Comptetence
Operate electrical, electronic and control systems.

Knowledge, understanding and proficiency
Basic configuration and operation principles of the following electrical, electronic and control equipment.

Electronic equipmen.
-flowchart for automatic and control systems.

Control systems.
-various automatic control methodologies and characteristics.
-Proportional–Integral– Derivative (PID) control characteristics and associated system devices for process control.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:04