Maskinteknik – Fartygsteknikens grunder

Kurskod M110104
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha kännedom om fartygstyper,
måttdefinitioner (linjära, rymd och vikt), fartygsritningar, skrovets uppbyggnad,
korrosion, skrovunderhåll, skrovhaverier, nationella och internationella
bestämmelser, brandskydd, huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper.

Innehåll

Fartygstyper, allmänt
– Fartygets huvuddimensioner samt dödvikt, egenvikt och dräktighet
– Fartygets huvudritningar och systemscheman för huvudmaskineriet
– Skrovets uppbyggnad och belastningar
– Skrovhaverier och faktorer som försvagar skrovet
– Korrosion, korrosionsskydd och skrovunderhåll
– Effektbehov och släpmotstånd
– Huvud- och hjälpmaskineriets huvudtyper och deras viktigaste egenskaper
– Nationella och internationella bestämmelser såsom klass, IMO, SOLAS, MARPOL, Trafi samt förordningar
– Brandskydd, brandsektionering och brandkonstruktion (SOLAS brandklasser)

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärarens anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriftlig tentamen.

Kurslitteratur och studiematerial

Dokkum, K.V. (2010). Ship Knowledge : ship design, construction and operation. Enkhuizen: Dokmar.
International Maritime Organization (2014). SOLAS, consolidated edition 2014: consolidated text of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, and its Protocol of 1988 : articles, annexes and certificates. London: IMO.

– fartygsritningar
– utdrag ur sjöfartsteknikska tidsskrifter och kompendier
– internetmaterial över fartygsteknisk utrustning

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar och övningar i klass, övningar ombord på skolfartyg, studiebesök
ombord på fartyg.

Utskriven 28 september 2023 kl 06:55