Maskinteknik – Ång- och gasturbiner 1

Kurskod M107203
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha grundkunskaper om turbintyper, -detaljer, -verkningssätt, reglering och samkörning samt olika turbinanläggningar och deras användning.

Innehåll

– Allmän turbinbeskrivning, ång- och gasturbiner
– Turbindetaljer och system
– Strömning i turbiner, energiomsättning
– Reglersystem, regulatorer, parallelldrift
– Säkerhetssystem
– Övervaknings- och fjärrstyrningssystem
– Drift och skötsel, revisioner
– Användning av turbiner i kraftverk och fartyg
– Turbinanläggningar
– Miljöfrågor

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289. Artikelsamling

Förkunskaper

Ångteknik

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 28 september 2023 kl 08:20