Maskinteknik – Marinteknik

Kurskod M104601
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-ha grundläggande kunskaper inom skeppsbyggnad och marina konstruktioner som krävs för projektering, projektledning och inspektion av ny- och ombyggnation
-ha kunskap om klassregler vid dimensionering och projektering
-kunna använd CAD program vid dimensionering och projektering

Innehåll

– Fartygstekniska begrepp, huvuddimensioner, dödvikt, egenvikt och dräktighet
– designprocedurer, designdata och specifikationer
– skrovform, användning av linjeritningen – beräkning av hydrostater och tanktabeller
– Skrovets uppbyggnad, beräkning av belastningar och stress
– motstånd, effektbehov, propulsion (Heickel koefficienten)

Närvaro

Enligt lärarens anvisningar.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

En skriflig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Dokkum, K.V. (2016). Ship knowledge: ship design, construction and operation. (9th ed.). DOKMAR.
Åsgård, M. (2002). Fartygsstabilitet i intakt och skadad kondition. Kompendium.
Åsgård, M. (2008). Trim, stabilitet och stress. Kompendium.
Artikelsamling,
klassregler, IMO-regler

Förkunskaper

Kursen ges för MT-4 och förutsätter kunskaper i matematik, fysik, fartygsteknik, stabilitet, fartygsmaskiner, mekanik och hållfasthet för motsvarande nivå i ingenjörsutbildningen på MT.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort. Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Arbetsformer

Föreläsningar, projektuppgifter i grupparbete.
Användning av dataprogram:
Onbord NAPA, Rhinoceros-CAD, NAPA Power prediction, ACAD, Inventor-FEM, Excel.

Utskriven 04 oktober 2022 kl 05:33