Maskinteknik – Praktisk verkstadsteknik

Kurskod M103304-2
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande ha de grundläggande yrkeskunskaperna gällande reparations-, tillverknings- och mätmetoder som används inom verkstadsindustrin samt:
-kunna redogöra för och följa ordnigsreglerna och säkerhetsföreskrifterna i verkstaden.
-kunna handha verkstadsutrustningen på ett kompetent och säkert sätt.
-kunna välja lämpliga verktyg och skärdata med hjälp av handböcker.

Innehåll

– Svarvning: Toleranser o. passningar samt gängor och koner.
– Fräsning: Användning av delningsapparat
– Rörarbeten: Gängor, presskopplingar, svetsning o. lödning.
– Svetsning: Påsvetsning med stål o. mässing, gas- o. bågsvetsning samt svetsning med skyddsgas.
– Tillverkning: Framställning av olika produkter enligt ritning.

Under de olika arbetsuppgifterna tillämpas förekommande mätmetoder och verktygsskärpning.

Närvaro

Obligatorisk närvaro

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Bedömning under kursens gång

Kurslitteratur och studiematerial

Eriksson N-O. & Karlsson B. (2014). Verkstadshandboken. Stockholm: Liber.
Den studerande skall medta egna för verkstadsarbeten lämpliga skyddskläder samt skyddsskor. Obligatoriskt!

Förkunskaper

Materiallära M103103, Tillverkningsteknik M103203

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Väl godkänd/godkänd/underkänd (Vid validering används vitsordet godkänd).

Arbetsformer

Praktiska övningar enskilt eller i grupp om 2 studerande. För att uppnå tillräcklig effektivitet bör varje arbetspass omfatta minst 4 lektioner.
Egna arbetskläder och skyddsskor obligatoriskt.

Övrigt

Eventuell tidigare erfarenhet av verkstadsteknisk utbildning beaktas vid fördelning av övningsuppgifterna.

Utskriven 29 september 2023 kl 10:24