Maskinteknik – Förordningar och certifikat

Kurskod M302604
Studiepoäng 1
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande vara förtrogen med internationella avtal och konventioner enligt STCW 2010 tabell A-III/2 (”Monitor anc control compliance with legislative requirements.”)

Innehåll

– Certifikat och andra omborddokument enligt internationella konventioner, deras giltighetskrav och tid
– Åligganden enligt internationella lastkonventionen
– Åligganden enligt SOLAS-konventionen
– Åligganden enligt konventionen för förhindrande av utsläpp
– Internationella hälsoregler
– Säkerhetsbestämmelser
– Nationell lagstiftning inom ovanstående områden

Närvaro

Närvaroskyldighet enligt överenskommelse med ansvarig lärare.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

På basen av närvaro samt övningar och prov.

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Konventions och lagtexter, utdelat material

Förkunskaper

Fartygsteknikens grunder, Miljövård, Personlig säkerhet och socialt ansvar.

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekortet. Godkänd eller Underkänd.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar

Utskriven 29 september 2023 kl 09:13