Maskinteknik – Fartygsautomation

Kurskod M112404
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska automationssystem på fartyg i enlighet med STCW 2010, Kapitel III, sektion A-III/1 och A-III/2.

Innehåll

– alarm- och säkerhetssystem
– automation för periodvis obemannat maskinrum, klassningsregler
– generatorautomation – Power Management för olika fartygstyper
– varvtals- och spänningsstatik
– propellerkurvor
– manöversystem för huvudmaskineri kopplat till fast respektive ställbar propeller
– processreglering för tekniska system på fartyg
– pump-, kompressor- och separatorautomation
– automation för fartygsångpannor (on/off, kontinuerlig reglering, nivåreglering)
– common rail-system
– brand- och gasalarmsystem
– automationssystem för LNG-drift
– oil mist detection
– integrerade övervakningssystem – Integrated Automation System (IAS)

Närvaro

Obligatorisk närvaro vid simulatorövningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftligt prov, godkända simulator- och projektuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
Maskinrumssimulator

Förkunskaper

Godkänt vitsord i Övningar i maskinrumssimulator 1 och 2

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort

Arbetsformer

Föreläsningar,simulatorövningar, projektuppgifter

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Management A-III2

Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level
Comptetence
Manage operation of electrical and electronic control equipment.

Knowledge, understanding and proficiency

Theoretical knowledge
Marine electrotechnology, electronics, power electronics, automatic control engineering and safety devices.
Design features and system configurations of automatic control equipment and safety devices for the following.
Main engine.
Generator and distribution system.

Design features and system configurations of operational control equipment for electrical motors.
Design features of high-voltage installations.

Comptetence
Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition.

Practical knowledge
Troubleshooting of electrical and electronic control equipment.
Function test of electrical, electronic control equipment and safety devices.
Troubleshooting of monitoring systems.

Utskriven 29 september 2023 kl 11:27