Maskinteknik – Elmaskiner och -anläggningar

Kurskod M112304
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/1, table A-III/1.
Function: Marine engineering at the operational level:
Competence: ”Operate electrical, electronic and control systems” and ”Maintenance and repair of electrical and electronic equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/2, table A-III/2.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level:
Competence: ”Manage operation of electrical and electronic control equipment” and ”Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition”
– kunna förstå och analysera elmaskiner på fartyg, samt
– ha grundläggande kunskaper om elanläggningar och elgenerering på fartyg, samt
– få en överblick över motsvarande elutrustningar på land.

Innehåll

Transformatorer, likströmsmaskiner, asynkronmaskiner, synkronmaskiner, småmotorer, specialmotorer, allmänt elsystem, ledningssystem, elsäkerhet, eldokumentation, elapparater, ställverk och elutrustningar för explosionsfarliga utrymmen.

Närvaro

32 timmar lektioner och övningar.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, Alf & Jacobsson, Karl Axel. (red.). (2016). Elkrafthandboken. Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.). Stockholm : Liber.
ISBN: 9789147114375
Handbok om byggnaders elinstallationer. D1-2017. (2018). (9. förnyad. uppl.). Esbo:STUL. ISBN: 9789522312440
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4. förnyad. uppl.). Esbo:STUL ry. ISBN: 9789522312655

Referenslitteratur:
SFS-käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1 – 6)
SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 – 8)
SFS 6002:2015 + A1:2018:sv Säkerhet vid elarbeten
SFS-käsikirja 601:2018:sv Högspänningselintallationer och luftledningar
Guide för reparation av elapparater (ST-ohjeisto).

Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Förkunskaper

Matematik 1, Fartygsteknikens grunder, Övningar i maskinrumssimulator 1,
Övningar i maskinrumssimulator 2, Elteknik, Elektronik

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort.

Arbetsformer

Föreläsningar och demonstrationer.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 07:32