Maskinteknik – Förbränningsmotorer

Kurskod M106103
Studiepoäng 2
Goals

Den studerande skall behärska förbränningsmotorers grundläggande uppbyggnad,
funktion och användning.

Contents

Förbränningsmotorers
– tillämpningsområden på fartyg,i kraftverk och fordon
– konstruktionsmässig uppbyggnad och indelning
– gasväxling i 2-takt o. 4-takt
– överladdning
– tryckdiagram, ideellt och verkligt
– arbete, effekt och verkningsgrader
– bränsle- , smörolje-, kyl- o. startsystem
– bränslen, förbränning och avgaser

Attendance

Närvaro enligt ansvarig lärares krav

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Maskinteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen

Material

Alvarez, H. (1990). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Föreläsningsunderlag för kopiering

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbeten och självstudier

Utskriven 30 november 2020 kl 01:01