Maskinteknik – Teknisk termodynamik

Kurskod M105103
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– ha utvecklat en förståelse för termodynamiken för olika processer inom energitekniken.
– kan utföra beräkningar och analyser av olika processer.

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser
Energi- och massbalanser
Ång- och gasturbiner
Förbränningsmotorer
Kraftverk
Ventilation
Värmeväxlare
Rörströmning

Närvaro

Närvaro enligt lärares anvisningar

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.1). 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 672 s.
Alvarez, H. (2006). Energiteknik (D.2). 3.uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 673-1289.

Förkunskaper

Ångteknik, Ång- och gasturbiner 1, Förbränningsmotorer, Fartygsdieselmotorer 1, Fysik: termodynamikdelen

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter

Utskriven 04 oktober 2022 kl 06:44