Maskinteknik – Skolfartyg 3

Kurskod M404305
Studiepoäng 1 1/2
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ytterligare ha fördjupade kunskaper i enlighet med STCW-10 sektion A-III/4 om maskinpersonalens och maskinvaktmans arbetsuppgifter och säkerhetsrutiner samt ha kunskap gällande drift av fartygs framdrivnings- och hjälpmaskineri samt övrig teknisk utrustning ombord i fartyget. Den studerande har grundläggande kunskap om teknisk utrustning ombord för handhavande, underhåll och service.

Innehåll

– bränslesystem, kylsystem, smörjsystem läns – och barlastsystem, brandpumpar och nödlänsning
– ordergivning, intern kommunikation och alarmsystem
– åtgärder till skydd för miljön
– arbetarskydd mm säkerhetsaspekter i maskinrumsarbete
– systemritningar och ritningssymboler
– funktionerna hos systemens komponenter
– användning av verktyg, underhåll och reparationer enligt fartygets behov
Kursen är utformad med beaktande av STCW-10 sektion B-III/4 i tillämpliga delar.

Närvaro

Obligatorisk närvaro.

Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Resultatet bedöms medan utbildningen fortgår.

Kurslitteratur och studiematerial

Övningshäfte Michael Sars
Ritningar och instruktioner Michael Sars
Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Godkänd praktikbok

Förkunskaper

Skolfartyg 1 och 2.

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. Godkänd/underkänd.

Arbetsformer

Övningar och självstudier ombord på skolfartyg.

Övrigt

I kursen ingår praktiska moment enligt kursförteckning.

Management A-III2

Function: Maintenance and repair at the management level
Comptetence
Manage safe and effective maintenance and repair procedures.
Knowledge, understanding and proficiency
Practical knowledge

Planning repairs.

Utskriven 18 juli 2024 kl 20:23