Maskinteknik – Elektronik

Kurskod M112203
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– ha sådana kunskaper i elektronikens grunder att den studerande känner till de principiella arbetssätten för de grundkomponenter och -kretsar som används för att bygga upp de elektronikapparater som förekommer i reglering, mätning och styrning av fartygs- och kraftverksmaskinerier.
– även kunna utföra kontrollmätningar och enklare felsökningar på elektronikapparater samt deras sammankopplingar via bussar och nätverk.

Innehåll

– Passiva komponenter
– Halvledarmaterial
– Dioden
– Transistorn
– Transistorförstärkaren
– Transistorn som switch
– Operationsförstärkaren och dess viktigaste kretsar
– Optoelektronikkomponenterna
– Tyristorn, Triacen
– Tyristor- och diodlikriktare samt övrig effektelektronik
– Växelriktare, inverter och frekvensomvandlare
– Booles algebra, grindar
– Logiska kretsar
– Mätutrustning och mätmetoder vid felsökning i elektronikutrustning

Närvaro

Närvaroskyldighet vid laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftliga prov, bedömning av rapporter och prestationer vid övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Alfredsson, A., Mårtensson, L. (1999). Elteknik. Stockholm: Liber. 357 s.
Artickelsamlingar

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Laborationsutrustning

Förkunskaper

Elteknik.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Teorilektioner, laborationer, felsökningsövningar samt beräkningsövningar.

Utskriven 03 oktober 2022 kl 23:52