Maskinteknik – Förbränningsmotorer

Kurskod M106103
Studiepoäng 2
Lärandemål

Den studerande skall behärska förbränningsmotorers grundläggande uppbyggnad,
funktion och användning.

Innehåll

Förbränningsmotorers
– tillämpningsområden på fartyg,i kraftverk och fordon
– konstruktionsmässig uppbyggnad och indelning
– gasväxling i 2-takt o. 4-takt
– överladdning
– tryckdiagram, ideellt och verkligt
– arbete, effekt och verkningsgrader
– bränsle- , smörolje-, kyl- o. startsystem
– bränslen, förbränning och avgaser

Närvaro

Närvaro enligt ansvarig lärares krav

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Skriftlig tentamen

Kurslitteratur och studiematerial

Alvarez, H. (1990). Energiteknik (D. 2). Lund: Studentlitteratur. s. 673-1298.

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Föreläsningsunderlag för kopiering

Dokumentering

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten och självstudier

Utskriven 28 september 2023 kl 06:25