Maskinteknik – Automation

Kurskod M112403
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
– färdigheter att med erforderlig praktik inom området energi-och fartygsmaskinteknik, förstå och bemästra tillämpningar av automationstekniken.
– förmåga att tolka tillstånd och reaktioner utgående från statisk och dynamisk information.

Innehåll

– Allmänna principer för automation
– Myndigheters och klassningssällskapens bestämmelser
– Alarm- och säkerhetssystem
– Integrerade övervakningssystem
– Reglertekniska kretsar med fartygstekniska tillämpningar: enkretsreglering, framkoppling, kaskadkoppling
– Regulatorinställning
– Kombinatorsystem
– Manöversystem för dieselmotor kopplad till fast propeller
– Pannautomation
– Generatorautomation

Närvaro

Närvaroskyldighet gäller vid simuleringsövningar och studiebesök

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Maskinteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Examination

Kursen tenteras skriftligen
Obligatoriska inlämningsuppgifter

Kurslitteratur och studiematerial

Artikelsamling

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

Maskinrumssimulator

Förkunskaper

Fartygsteknikens grunder, Fartygsmaskiner, Övningar i maskinrumssimulator 1, Övningar i maskinrumssimulator 2, Ångteknik, Fartygsdieselmotorer 1, Mät- och reglerteknik 1

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar i maskinrumssimulator, obligatoriska inlämningsuppgifter

Utskriven 11 augusti 2020 kl 14:11