Maskinteknik – Elmaskiner och -anläggningar

Kurskod M112304
Studiepoäng 2
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/1, table A-III/1.
Function: Marine engineering at the operational level:
Competence: ”Operate electrical, electronic and control systems” and ”Maintenance and repair of electrical and electronic equipment”
– delar av de färdigheter som beskrivs i STCW 2010, chapter III, section A-III/2, table A-III/2.
Function: Electrical, electronic and control engineering at the management level:
Competence: ”Manage operation of electrical and electronic control equipment” and ”Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition”
– kunna förstå och analysera elmaskiner på fartyg, samt
– ha grundläggande kunskaper om elanläggningar och elgenerering på fartyg, samt
– få en överblick över motsvarande elutrustningar på land.

Contents

Transformatorer, likströmsmaskiner, asynkronmaskiner, synkronmaskiner, småmotorer, specialmotorer, allmänt elsystem, ledningssystem, elsäkerhet, eldokumentation, elapparater, ställverk och elutrustningar för explosionsfarliga utrymmen.

Attendance

32 timmar lektioner och övningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Elektroteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för maskinteknik

Descriptive assessment

Godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar och eventuella inlämningsuppgifter.

Material

Alfredsson, Alf & Jacobsson, Karl Axel. (red.). (2016). Elkrafthandboken. Elmaskiner och elektriska drivsystem. (3. uppl.). Stockholm : Liber.
ISBN: 9789147114375
Handbok om byggnaders elinstallationer. D1-2017. (2018). (9. förnyad. uppl.). Esbo:STUL. ISBN: 9789522312440
SFS 6002 i praktiken. (2019). (4. förnyad. uppl.). Esbo:STUL ry. ISBN: 9789522312655

Referenslitteratur:
SFS-käsikirja 600-1-1:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-1: Allmänna krav (SFS 6000 delarna 1 – 6)
SFS-käsikirja 600-1-2:2018:sv Lågspänningselinstallationer. Del 1-2: Installationer i specialutrymmen och tilläggskrav (SFS 6000 delarna 7 – 8)
SFS 6002:2015 + A1:2018:sv Säkerhet vid elarbeten
SFS-käsikirja 601:2018:sv Högspänningselintallationer och luftledningar
Guide för reparation av elapparater (ST-ohjeisto).

Artikelsamlingar och material som läraren tillhandahåller.

Prerequisite

Matematik 1, Fartygsteknikens grunder, Övningar i maskinrumssimulator 1,
Övningar i maskinrumssimulator 2, Elteknik, Elektronik

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar och demonstrationer.

Utskriven 06 december 2020 kl 00:51