Informationsteknik – Mikroprocessorteknik 2

Kurskod E112202
Studiepoäng 4
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
-Ha fördjupad kunskap om mikroprocessorns och dess kringkomponenters uppbyggnad och funktion
-Kunna använda utvecklingsverktyg och -miljöer för inbyggda system
-Programmera realtidssystem med kringkomponenter baserade på mikroprocessorer

Innehåll

-Ingående kännedom om de olika delarna i en mikrokontroller
-Programmering i C och assembler
-Sammansatta system där flera enheter i kontrollern andvänds samtidigt
-Inkoppling av annan utrustning till processorkortet
-Displayhantering

Närvaro

Obligatorisk närvaro i laborationer.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Elektroteknik

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för elektroteknik

Examination

Skriftliga prov, laborationsrapporter, aktivitet och prestationer vid praktiska övningar.

Kurslitteratur och studiematerial

Kompendier, artikelsamlingar, manualer och laborationshandledningar.

Förkunskaper

E111103 Digitalteknik 1
E007503 Programmering
E106502 Elektronik 1
E106602 Elektronik 2
E112103 Mikroprocessor 1

Dokumentering

Kursvitsord antecknas i studiekort VG, G (vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projektarbete.

Utskriven 04 augusti 2020 kl 11:36