Informationsteknik – Dataanalys av Big Data

Kurskod I140501
Studiepoäng 6
Goals

Studerande skall efter avslutad kurs behärska begrepp och verktyg för analys av data (Big data).
-Begrepp
-Datainsamling
-Datalagring
-Kvalitet på data
-Standardisering
-Analys
-Visualisering
-Rapportskrivande/beskrivning

Contents

-Python som språk
-Teori/begrepp
-Var hittar man data? rättigheter?
-Olika typer av data
-Spark som verktyg för dataanalys
-Hadoop som verktyg för dataanalys
-Beskriv och visualisera data du presenterar

Attendance

Obligatorisk presentation av projekt

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Projektarbete

Material

Vanderplas, Jacob T. (2017). Python data science handbook. Sebastopol, Calif.: O’Reilly Media Inc. (529 p.)
Webresurser
Manualer

Prerequisite

Programmering1, Matematik och Logik

Teaching methods

Föreläsningar, laborationer, projektarbete

Utskriven 06 december 2020 kl 00:58