Informationsteknik – Interkulturell kommunikation

Kurskod I900199
Studiepoäng 1
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Arbetsformer

Presentations, discussions, literature, interviews

Övrigt

The course can be given in Swedish, but normally in English

Utskriven 12 augusti 2020 kl 22:16