Informationsteknik – Logik

Kurskod I000302
Studiepoäng 7
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande behärska användningen av satslogiken och predikatlogiken från ett data- och systemvetenskapligt perspektiv.

För att uppfylla målet skall den studerande behärska
– satslogiska konnektiv
– formulering av satslogiska satser
– sanning och konsekvens
– konstruktion av sanningstabeller
– predikatlogiska kvantifikatorer
– predikat och identitet
– formulering av predikatlogiska satser
– formulering av predikatlogiska satser för egenskaper hos dataprogram
– härledningsreglerna i naturlig deduktion
– tekniken för formella härledningar i predikatlogik

Contents

Satslogikens språk
Satslogikens semantik
Slutsatsdragning inom satslogiken
Predikatlogikens språk
Predikatlogikens semantik
Formell härledning
Naturlig deduktion
Metaspråk
Logikens användning inom data- och systemvetenskapen
Logik som specifikationsspråk
Logisk härledning inom formell programutveckling
Automatiserad bevisföring

Attendance

Obligatorisk närvaro vid presentation och genomgång av inlämningsuppgifterna.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Informationsteknik

Degree program

Utbildningsprogrammet för informationsteknik

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Material

Hansen, K. B. (2003). Grundläggande logik. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur. 600 s

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

Webbaserat material

Documentation

Godkänt vitsord noteras i studiekort. U, G eller VG (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter

Utskriven 05 december 2020 kl 23:23