Hospitality Management – Kalkylering med Google kalkyl

Kurskod R372101
Studiepoäng 1
Goals

Den studerande skall efter avklarad kurs:
– behärska Google kalkylblads grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– kunna skapa kalkylmodeller som utnyttjar systemets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl egna som andra användares arbetsuppgifter

Contents

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Funktioner för bearbetning av tal, tid och text
– Formatering och villkorsberoende formatering av celler
– Datavalidering, skydd och delning av data
– Koppling till Google formulär

Attendance

Obligatorisk närvaro vid övningstillfällena

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Inlämningsuppgifter

Material

Enligt lärarens anvisningar

Prerequisite

Inga förkunskapskrav

Documentation

Resultaten registreras i studieprestationsregistret

Teaching methods

Föreläsningar och övningar

Other

Vitsord: Godkänd/underkänd

Utskriven 24 oktober 2020 kl 20:31