Hospitality Management – Practical Hotel Operations

Kurskod R091202
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande ha insikt i arbetstekniker och färdigheter inom logi och kundbetjäning med fokus på receptionsarbete, kundbetjäning, turistinformation eller motsvarande arbetsuppgifter inom kommersiell logiverksamhet eller företag.

Contents

Praktikplatsen ska vara hotell, turistverksamhet eller annan kommersiell logiverksamhet med reception och kundmottagning.
Den studerande är i första hand själv ansvarig för kontakterna till potentiella praktikplatser.

Attendance

Omfattningen av praktiken är 4 veckors heltidsarbete eller motsvarande arbetstid på kryssningsbåt.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna arbetstiderna samt de villkor stipulerade i praktikkontraktet.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Skriftlig rapport samt av praktikplatsens kontaktperson bedömd arbetsinsats.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Vid validering bedöms kursen som Godkänd.

Teaching methods

Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivaren angivna och de regler som gäller för arbetsplatser i enighet med landests kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Other

Övrig information finns att tillgå på Högskolans hemsida.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 21:18