Hospitality Management – Basic Safety

Kurskod S0810011
Studiepoäng 3
Goals

Contents

Innehåller delkurserna:
– Brandskydd grundläggande
– Livbåtsman och överlevnad
– Första hjälp
– Personlig säkerhet och socialt ansvar

Se respektive delkurs för innehåll

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Documentation

I varje delkurs fås ett intyg över kursdelen.

Other

TRAFI utfärdar på basen av de 4 intygen, certifikat grundläggande säkerhetsutbildning (regel VI/1), som är en del av Kombinerat certifikat över specialbehörigheter

Utskriven 31 oktober 2020 kl 21:21