Hospitality Management – Arbetsplatsförlagd utbildning

Kurskod R492105
Studiepoäng 25
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande
– ha insikt i tekniker och färdigheter inom hospitality branschen.
– ska kunna reflektera över olika metoder och sätt att arbeta.
– ska kunna reflektera över kundbetjäning och olika gästers och kunders behov.

Contents

Praktikplatsen godkänns av praktikansvarig lärare. Praktiken görs med fördel utanför studieorten.
Praktikplatsen ska vara på ett hotell (minimum 3 stjärnor) eller på en restaurang med fullständiga rättigheter.
Andra möjliga praktikplatser kan vara resebyråer, turistbyråer, flygbolag etc.

Attendance

Praktiken omfattar ca 670 timmar, vilket motsvarar 16 veckors heltidsarbete därtill kommer rapportskrivning samt muntlig presentation.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänd och av arbetsgivaren bedömd praktik ,godkänd skriftlig rapport, genomförd muntlig presentation.

Material

Högskolan tillhandahåller material och information om kursens genomförande.

Prerequisite

Den studerande ska ha minst 60 sp avklarade.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. Underkänd, Godkänd.

Teaching methods

Den studerande ingår ett 3 partsavtal med Högskolan på Åland och praktikplatsen angående praktikperioden, vilket undertecknas av alla tre parter.
Den studerande förbinder sig att följa de av arbetsgivarna angivna arbetstiderna och de regler som gäller för arbetsplatsen i enlighet med landets kollektivavtal och övrig arbetslagstiftning.

Other

Information om praktiken schemaläggs och hålls av praktikansvarig lärare.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 13:00