Hospitality Management – Tourism Operations 2

Kurskod R252104
Studiepoäng 5
Goals

Den studerande förväntas efter avslutad kurs
– ha fördjupade kunskaper inom turism och historisk utveckling.
– känna till olika typer av turism, resande och särdrag.
– ha kunskaper om turismens konsumenter och beteenden.

Contents

Turismens historia och utveckling
Olika typer av turism
Turism och konsumentbeteende
Turism som upplevelseindustri

Attendance

Ca. 133 t. eget arbete varav ca. 40 t. föreläsningar och övningar.
Obligatorisk närvaro vid seminarier, studiebesök och grupparbeten.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hotell och turism

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Egna presentationer, grupparbeten och tentamen.

Material

Fletcher J., Fyall,A., Gilbert,D., Wanhill,S. (2013). Tourism: Principles and Practice.(5th edition) Harlow:Pearson Education
Hanefors, M. & Mossberg,L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. Lund:Studentlitteratur
Syssner Josefina (red) (2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. Lund: Studentlitteratur.

Tillhandahålls av Högskolan:
Artiklar och rapporter i elektronisk form.

Prerequisite

Tourism Operations 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, V,VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, studiebesök och grupparbeten och individuella arbeten.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen bör självstudier bedrivas.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 20:41