Hospitality Management – Strategisk kommunikation och digital marknadsföring

Kurskod R183104
Studiepoäng 5
Goals

Målsättningen med kursen är att den studerande efter en avslutad kurs skall:
-känna till det nya digitala ekosystemet
-kunna planera och utveckla innehåll i de olika digitala marknadsföringskanalerna
-känna till hur man kan mäta och analysera olika digitala marknadsföringsinsatser
-känna till hur man genom digitala kanaler kan bygga upp och ta hand om relationer till olika intressentgrupper

Contents

-det nya digitala ekosystemet
-planering av digitala marknadsföringsinsatser
-digitala marknadsföringskanaler (SEO, SEM, Display, Sociala medier, e-postmarknadsföring,)
-innehållsmarknadsföring (Content marketing)
-hantera lojalitet, CRM och data med hjälp av digitala kanaler
-uppföljning och analys av digital marknadsföring
-kriskommunikation

Attendance

Obligatorisk närvaro vid genomgång av övningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen
Övningsarbete

Material

Enligt lärarens anvisningar

Prerequisite

Avklarad kurs Marknadsföring 1

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Other

För att den studerande skall kunna tillgodo sig kursen effektivt måste självstudier bedrivas. För att erhålla vitsordet Vg måste man förutom utmärkta studieprestationer i kursen klara av att hålla alla givna ”deadlines” inom kursen.

Utskriven 25 oktober 2020 kl 04:30