Hospitality Management – Praktisk ekonomistyrning för hospitality industrin

Kurskod R173201
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerade :
– känna till ekonomistyrningens olika uppgifter
– känna till de viktigaste nyckeltalen i branschen, hur man räknar fram dem och att kunna utnyttja dem i företagets ekonomistyrning
– känna till huvudprinciperna för Revenue Management
– kunna utnyttja ett boknings- eller annat system (t.ex. Hotellinx, Jamix) som verktyg i ekonomistyrning och Revenue Management

Contents

1. Ekonomistyrningens olika arbetsuppgifter
2. Olika nyckeltal för hotell och restauranger och hur man tolkar ekonomiska repporter
3. Revenue Management – teori och huvudprinciper
4. Hotellinx som verktyg i ekonomistyrning i hotell – några praktiska exempel
5. Jamix – ett praktiskt verktyg för ekonomistyrning i restauranger
5. HotCalc företagsspel – simulerad ekonomistyrning

Attendance

Närvaroskyldighet 70 % på lektioner och 90 % på övningar.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Godkänd närvaro på lektioner och övningar.
Godkänd inlämningsuppgift.

Material

Nilsson, Kerstin (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Stockholm.
Almqvist, Roland & Graaf, Johan & Jannesson, Erik & Parment, Anders & Skoog, Matti (2018). Boken om ekonomistyrning. Studentlitteratur. Lund.
Tranter, Kimberly A. & Stuart-Hill, Trevor & Parker, Juston (2009). An Introduction to Revenue Management for the Hospitality Management. Principles and Practises for the Real World. Pearson. Prentice Hall. New Jersey.
Ekonomistyrning för turistföretag (2010). Ett kompendium som delas ut under kursen. Högskolan på Åland.
Artikelsamling.

Prerequisite

Grundkurs i företagsekonomi och Kalkyler och budgeter för hotell- och restaurangbranschen.

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort.

Teaching methods

Föreläsningar och övningar.

Utskriven 24 oktober 2020 kl 06:27