Hospitality Management – Food Operations

Kurskod R021501
Studiepoäng 7
Goals

Den studerande skall efter genomgången kurs;
– Kunna tillämpa grundläggande arbetsmetoder som används i ett restaurangkök
– Kunna hantera råvaror på ett korrekt sätt med hänsyn till hygien, lönsamhet, hållbar utveckling
– Kunna presentera och sälja de produkter som tillreds i ett restaurangkök
– Förstå vikten av ett ekonomiskt och estetiskt tänkande i matlagningen
– Kunna analysera och diskutera rätter och menyer ur ett sensoriskt perspektiv

Contents

– ansvarsområden i restaurangköket
– tillagningsmetoder
– facktermer
– användning av redskap, knivhantering
– uppläggning och servering av olika typer av mat
– olika sätt att servera, presentera, lägga upp mat.
– livsmedelshygien
– sensorisk analys, våra sinnen

Attendance

80%, detta är en praktisk kurs som inte kan bedömas vid för låg närvaroprocent.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, uppföljning av arbetsturer, praktiska prov

Material

Johannesson, G. (1996). Varmkök och kallkök: grunderna. Stockholm: Liber utbildning.
Jonson, M. (2007). Praktisk gastronomi – laga mat i restaurang. Stockholm: Liber
Övrig kurslitteratur: kokböcker, kompendier, facklitteratur

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kursledaren tillhandahåller

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kursen med Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, praktiskt arbete i kök, provsmakning, analys av rätter, inlämningsuppgifter

Utskriven 31 oktober 2020 kl 13:02