Hospitality Management – Engelska 1

Kurskod Y031205
Studiepoäng 3
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studerande ha utvecklat sin förmåga att använda engelska som arbetsspråk internationellt genom att
– börjat bygga upp nyckeltermerna för sin bransch
– förbättrat sin förmåga att förstå och analysera branschtexter
– ökat sin förståelse för olika typer av affärsengelska
– ökat sitt självförtroende och kan bättre kommunicera med människor i olika affärssituationer på engelska både muntligt och skriftligt; digitalt och face2face.

Innehåll

– Nyckeltermer för branschen
– Textanalyser
– Olika typer av hörförståelse
– Kommunikativa övningar i par och grupp
– En sk. akademisk strukturerad uppsats
– Presentation

Närvaro

Den studerande deltar i Meet-möten samt tar ansvar för egna gruppmöten.

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

– Aktivt deltagande i Meet-möten samt gruppmöten
– Godkända inläningsuppgifter
– Godkänd uppsats och presentation
– Skriftliga prov

Kurslitteratur och studiematerial

Handford. M., Lisboa M., Koester A. och Pitt A. (2012). Business Advantage. Student´s Book Upper-intermediate. Cambridge University Press.
The Core Team (2017). Economy – economics for a changing world [Elektronisk resurs] Hämtad från https://core-econ.org/the-economy/index.html (kapitel 1).

Referenslitteratur:
Mascull B., (2017). Business Vocabulary in Use: advanced (3rd. ed). Cambridge: Cambridge University Press.
MacKenzie I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students (3rd. ed). Cambridge University Press.
Kotler P., Armstrong A., Parment A. (2011). Principles of Marketing (Swedish Edition). Harlow, England: Prentice Hall.

Förkunskaper

Goda kunskaper på sk Intermediate level.

Dokumentering

Kursvitsord noteras i studiekort. Kursen bedöms enligt skalan VG, G, U (Vid validering används vitsordet Godkänd).

Arbetsformer

Kursen är en distanskurs och finns på lärplatform Google Classroom. Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten. Korta föreläsningar och olika typer av inlämningsuppgifter.

Utskriven 14 augusti 2020 kl 23:24