Hospitality Management – Framework for Sustainable Wellbeing Tourism

Kurskod R353421
Studiepoäng 5
Vitsordsskala

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Förkunskaper

Tourism Operations 2

Utskriven 13 augusti 2020 kl 03:45