Hospitality Management – Menyplanering

Kurskod R223202
Studiepoäng 2 1/2
Goals

Den studerande skall efter genomgången kurs:
– Kunna skapa väl komponerade och harmoniska menyer med beaktande av:
– olika affärsidéer
– företagets resurser,
– årstidsväxlingar,
– gästernas specifika önskemål,
– matens sensoriska och näringsmässiga kvaliteter
– ekonomiska realiteter
– Ha grundläggande insikter i lagerhållning, inköpsrutiner och logistik
– Förstå och kunna beakta ekonomiska samband vid menyplanering, lagerhållning och inköp

Contents

– planering av menyer och à la carte listor för olika tillfällen och ändamål
– restaurangens inköpsrutiner
– lagerhållning och logistik

Attendance

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande

Material

McVety,P.J. (2008). Fundamentals of Menu Planning. (3rd Ed.). New York: John Wiley & Sons
Övrig kurslitteratur: böcker, kompendier, facklitteratur och tidskrifter meddelas senare

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kursledaren tillhandahåller

Prerequisite

Grunderna i restaurangverksamhet, grunderna i företagsverksamhet

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G,VG

Teaching methods

Föreläsningar, grupparbete, eget arbete

Utskriven 24 oktober 2020 kl 06:38