Hospitality Management – Ryska, fortsättningskurs

Kurskod R033701
Studiepoäng 3
Goals

Efter avslutad kurs ska den studerande:
– förstå tydligt standardspråk
– kommunicera i situationer som kan uppstå vid en resa till ett område där ryska talas
– samtala om familj, arbete, väder
– berätta om sig själv
– ge skäl och förklaringar till sina åsikter

Contents

Undervisningen sker huvudsakligen på ryska och fokus ligger på muntlig kommunikation. Praktiska situationer och par- och gruppövningar (med basgrammatik), hörförståelse och konversation. Som studerande förväntas du vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg.

Attendance

Obligatorisk närvaro på föreläsningarna.

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Skriftlig tentamen.

Material

Jegorenkov, Marja (et.al).(2006) Mozno! Teksty=Mozno!:nybörjarkurs i Ryska.Textbok.Steg1-2
Liber:Stockholm

Prerequisite

Ryska grundkurs.

Documentation

Kursvitsord och deltagarlista arkiveras. Godkänd/Underkänd (A-F för utländsk studerande vid behov).

Teaching methods

Praktiska situationer och arbete med par- och gruppövningar (med basgrammatik), hörförståelse och konversation. Räkna med några timmars hemarbete mellan kurstillfällena.
Muntliga och skriftliga kursuppgifter.
Hemövningar.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 22:00