Hospitality Management – Professional English part 2

Kurskod R031105-2
Studiepoäng 1
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Utskriven 14 augusti 2020 kl 23:08