Hospitality Management – Professional English part 2

Kurskod R031105-2
Studiepoäng 1
Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Utskriven 30 oktober 2020 kl 00:01