Hospitality Management – Professional English part 1

Kurskod R031105-1
Studiepoäng 2
Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Hospitality Management

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Utskriven 11 augusti 2020 kl 10:20