Hospitality Management – Barteknik

Kurskod R021601
Studiepoäng 2
Goals

Den studerande bör
– kunna organisera och planera arbetet i baren med hänsyn till funktionalitet, ekonomi och ansvarsfull alkohoservering
– vara införstådd med grunder när det gäller att bygga och blanda drinkar/cocktails
– förstå vikten av att bemöta kunden på rätt sätt

Contents

– att organisera och planera arbetet i baren
– lagerhantering
– ekonomi
– praktisk barteknik; drinkar, cocktails, bitters m.m
– ansvarsfull alkoholservering

Attendance

– obligatorisk närvaro eftersom en stor del av kursen är praktiskt inriktad

Grading scale name

Tvågradig skala (Godkänd/Underkänd)

Vocational education and training

Hospitality Management

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Skriftlig och praktisk examination

Material

Kursledaren tillhandahåller

Teaching methods

– föreläsningar
– praktiska övningar, arbete i bar

Utskriven 24 oktober 2020 kl 20:22