Hospitality Management – Starka drycker

Kurskod R021402
Studiepoäng 3
Goals

Den studerande skall efter genomgången kurs:
-Kunna de lagar och regler som gäller vid ansvarsfull alkoholhantering
-Känna till dryckernas historia samt olika indelningsgrunder för
alkoholdrycker på restaurang
-Kunna rekommendera och servera rätt alkoholdryck vid olika situationer i restaurangen
-Känna till de viktigaste alkoholproducerande länder och deras drycker
-Utveckla en ansvarsfull attityd vid alkoholhantering

Contents

Starka dryckers;
-historik och vetenskap
-uppbyggnad, framställning och olika destilleringsmetoder
-lagring och lagerhållning
-användning och serveringssätt

Attendance

80%

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Tentamen, inlämningsuppgifter

Material

Jamais, M. (2002). Destillerat : allt om sprit från hela världen. Stockholm: Millhouse.
Dominé, A. (2009). Den ultimata barboken : en värld av spritdrycker och cocktails. Königswinter: H. F. Ullman.
Laurin, U. (1999). Cognac, Armagnac & Brandy. Västerås: ICA.
Delos, G. (1999). All världens vodka och akvavit. Stockholm: B. Wahlströms.
Jonson M. (2009) Praktisk gastronomi – drycker på restaurang. Stockholm:Liber
Övrig kurslitteratur meddelas vid kursstart

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)
Kompendier

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (Vid validering bedöms kusen som Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, provsmakning, inlämningsuppgifter

Utskriven 24 oktober 2020 kl 06:47