Hospitality Management – Excel för ekonomer

Kurskod B111202
Studiepoäng 2
Lärandemål

Efter avklarad kurs skall den studerande:
– behärska Excels grundläggande funktioner för formler, datahantering och layout
– vara bekant med Excels mer avancerade funktioner
– kunna skapa kalkylmodeller i Excel som utnyttjar programmets funktioner effektivt och hanterar data korrekt
– kunna skapa användarvänlliga kalkylmodeller för att stöda såväl sina egna som andra användares arbetsuppgifter
– kunna vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper gällande Excel på egen hand

Innehåll

– Absolut och relativ cellhänvisning
– Formler för beräkningar, tid, text
– Formatering och villkorsstyrd formatering av celler
– Dataverifiering, skydd och spårning
– Pivottabeller

Närvaro

Närvaroskyldighet vid de moment som bedöms under lektionerna

Vitsordsskala

VG, G (för betygssättning)

Ämnesområde

Företagsekonomi

Utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Examination

Den studerande bedöms på basen av aktivitet vid lektionerna, inlämningsuppgifter samt slutprov. Vitsordsskala
VG, G, U (vid validering används vitsordet Godkänd)
.

Kurslitteratur och studiematerial

Material och övningsuppgifter enligt lärarens anvisningar.

Arbetsformer

Lektioner och övningar vid dator

Utskriven 10 augusti 2020 kl 22:34