Hospitality Management – Handelsmatematik

Kurskod B110903
Studiepoäng 5
Goals

Efter avslutad kurs skall den studerande:
– kunna tillämpa de matematiska metoder som behövs inom handel och affärsliv
– kunna tillämpa sammansatt ränteräkning på ekonomiska problem, samt matematiska metoder för investeringskalkyler
– behärska linjär optimering för att maximera vinster med två eller flera variabler
– kunna sammanställa rapporter med utvärdering, tabeller och diagram med hjälp av Excel.

Contents

Ekonomiska funktioner, skatteberäkningar, valutaräkning, avbetalningsköp, ränteräkning, sammansatt ränteräkning, lånekalkyler, investeringskalkyler. De tre senaste punkterna tillämpas på Excel. Linjär optimering för två variabler, utökat med problemlösning i Excel med många variabler.

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Företagsekonomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Descriptive assessment

Tentamina och inlämningsuppgifter.

Material

Karjalainen, L. (2017). Matematik inom företagsekonomi. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen.
Undervisningsmaterial
Material för Excel-övningar samt extra övningsuppgifter (högskolan tillhandahåller)

Documentation

Kursvitsord noteras i studiekort. U, G, VG (vid validering används vitsordet Godkänd).

Teaching methods

Föreläsningar, Excel-övningar, litteraturstudier och övningsarbeten.

Utskriven 31 oktober 2020 kl 12:16