Hospitality Management – Dryckeshantering

Kurskod R322201
Studiepoäng 5
Goals

den studerande ska
– förstå hur man bygger upp en bar respektive vinförråd med fokus på lönsamhet och efterfrågan
– inse vikten av att bygga goda relationer med leverantörer
– förstå värdet av merförsäljning av dryck
– kunna jämföra pris och kvalitet
– kunna göra väl genomtänkt prissättning av dryckesutbudet på restaurang
– förstå hur man skapar en ändamålsenlig vinlista

Contents

– lagerhållning
– lönsamhet
– prissättning
– pris och kvalitet
– dryckeslistor
– Vinlistteknik

Attendance

Obligatorisk närvaro rekommenderas

Grading scale name

VG, G (för betygssättning)

Vocational education and training

Restaurang och gastronomi

Degree program

Utbildningsprogrammet för turism och kosthåll

Descriptive assessment

Inlämningsuppgift

Material

Läraren tillhandahåller

Prerequisite

Vinlära 7sp, Vin och mat i kombination 5 sp

Documentation

U, G, VG (Vid validering används vitsordet godkänt)

Teaching methods

Föreläsningar, eget arbete, studiebesök, praktiska övningar

Utskriven 26 oktober 2020 kl 15:46